Örnek Muhasebe Kayıtları


4842 sayılı kanun kapsamında finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi;

Mart ayında leasing yapılan bir sözleşmenin bilgileri aşağıdaki gibidir

Mal Cinsi : Makina
Mal Tutarı: 430.000
KDV oranı: 18%
Ödeme Süresi: 24 ay
Sözleşme Süresi: 4 yıl
Sözleşme Tarihi: 23.03.200X

Ödeme Planı

Kira AdediTarihAnaparaFaiziKira BedeliKDV Dahil
Kira Bedeli
123.03.200X 24.280 0 24.280 28.650
225.04.200X 19.100 5.930 25.030 29.535
325.05.200X 19.200 5.080 24.280 28.650
423.06.200X 19.350 4.930 24.280 28.650
525.07.200X 19.550 4.730 24.280 28.650
625.08.200X 19.870 4.410 24.280 28.650
725.09.200X 20.200 4.080 24.280 28.650
825.10.200X 20.500 3.780 24.280 28.650
924.11.200X 20.700 3.580 24.280 28.650
1025.12.200X 21.050 3.230 24.280 28.650
1125.01.200Y 21.320 2.960 24.280 28.650
1223.02.200Y 21.600 2.680 24.280 28.650
1323.03.200Y 21.880 2.400 24.280 28.650
1425.04.200Y 22.170 2.110 24.280 28.650
1525.05.200Y 22.460 1.820 24.280 28.650
1625.06.200Y 22.750 1.530 24.280 28.650
1725.07.200Y 23.050 1.230 24.280 28.650
1824.08.200Y 23.350 930 24.280 28.650
1925.09.200Y 23.650 630 24.280 28.650
2025.10.200Y 23.970 310 24.280 28.650
2116.02.200Z0150150 177
2220.02.200V0150150 177
2320.02.200W0150150 177
2420.03.200W0300300 354
430.000 57.100 487.100 574.778

Kiracı tarafından ödeme planı kesinleştiği tarihte sabit kıymet 430.000 ytl bedelle kullanım hakkı olarak kayıtlara alınacaktır.

Ayrıca 301 nolu "Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına ödeme planındaki anapara+faiz toplamının kısa vadeli olan kısmı, 401 nolu "Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar" hesabına da uzun vadeli olan kısımları alacak kaydedilir.

Aynı şekilde ödeme planındaki toplam faiz bedeli de vadesine göre 302 ve 402 nolu "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesaplarının borcuna kaydedilecektir.

20.03.200X tarihindeki ( Sabit kıymetin kiracı tarafından alınması ve leasing sözleşmesinin imzalanması) muhasebe kaydı;

260Haklar430.000
302Ertelenmiş Fin.Kirl.Borçlanma Maliyetleri47.790
402Ertelenmiş Fin.Kirl.Borçlanma Maliyetleri9.310
301Fin. Kirl. İşlemlerinden Borçlar316.390
401Fin. Kirl. İşlemlerinden Borçlar170.710

23.03.200X tarihli faturanın muhasebe kaydı;

301Fin. Kirl. İşlemlerinden Borçlar24.280
191İndirilecek K.D.V. 4.370
320Satıcılar 28.650

23.03.200X tarihli faturanın ödenmesi muhasebe kaydı;

320Satıcılar 28.650
102Bankalar 28.650

25.04.200X tarihli faturanın muhasebe kaydı;

780Finansman Giderleri5.930
301Fin. Kirl. İşlemlerinden Borçlar25.030
191İndirilecek K.D.V. 4.505
302Ertelenmiş Fin.Kirl.Borçlanma Maliyetleri5.930
320Satıcılar 29.535

25.04.200X tarihli faturanın ödenmesi muhasebe kaydı;

320Satıcılar 29.535
102Bankalar 29.535

01.07.2003 tarihinden itibaren imzalanan finansal kiralama sözleşmelerine konu olan sabit kıymetler kiracının aktifinde olacağından yıl sonunda kiracı tarafından bu kıymetlere amortisman ayrılacaktır.

770Genel Yönetim Giderleri86.000
268Birikmiş Amortismanlar86.000